1300 Ton Weingarten Metal Enjeksiyon Presi

Revizyon Öncesindeki Hali

  

Revizyon Sonrasındaki Hali